Истражувања спроведени на научниот институт за бизнис економија.